Скачать прошивку и программу 

Описание:


Programiranje ure?aja

1. Spojiti ure?aj kablom na PC.
2. Dr?ati taster «program» i uklju?iti napajanje ure?aju.
3. Pustiti taster «program» i crvena LED dioda bi trebala da svjetli konstantno.
4. Pokrenuti «SMS Uploader» na PC-u i podesiti odgovaraju?i COM port i kliknuti na «connect».
5. Ukoliko je ure?aj ve? programiran sa porukama mo?e se kliknuti na dugme «Pro?itaj» da bi se pro?itale poruke i po potrebi izmjenile. — kliknuti samo ukoliko ste sigurni da ure?aj IMA isprogramirane poruke!
6. Ukoliko ure?aj nema poruka, mo?emo pokrenuti program «PDU Spy» da ih kreiramo:
7. Prvi korak je da kliknemo na tab:

 

8. Drugi korak je da izaberemo «International number» iz prve liste pod nazivom «TON and NPI for destination» koji je inicijalno pode?en na «Unknown».

 

Nakon tog izabira moramo unijeti broj telefona na koji ?e stizati ova poruka koju upravo kreiramo.

9. Tre?i korak je unos poruke u polje «enter message text» na dnu ekrana.

      

Nakon unosa poruke, kliknuti na dugme «create» koje se nalazi ispod! Klikom na dugme, preba?eni smo na prvi tab programa sa heksadecimalnim prikazom na?e kreirane poruke.

      

Sada trebamo ovaj tekst kopirati sa «CTRL+C» i prenijeti u «SMS Uploader» u polje za senzor koji ?elimo.

 

Sada se vratimo u program «PDU Spy» i kreiramo jo? 4 poruke, ukupno 5, za preostale senzore. Na kraju to ?e izgledati ovako:

     

Sada kliknemo na «Snimi» i program ?e zapo?eti slanje/download u ure?aj. Nakon klika na «disconnect» ure?aj automatski izlazi iz «program moda» i ulazi u normalni re?im rada. Sada mo?emo spojiti GSM telefon umjesto PC-a.

 


Rad ure?aja

Nakon priklju?enja napajanja ure?aju, crvena LED dioda ?e da blinka nekoliko sekundi. Kada prestane blinkanje diode, dolazi inicijalizacija GSM telefona. Ukoliko je telefon spojen i sve je Ok, zelena dioda ?e samo jednom blinknuti i isklju?iti se. Sada je alarm spreman za aktiviranje i o?ekuje signal na bilo kojem od svojih 5 ulaza (senzori).

SMS Alarm svakih ~15 minuta vr?i provjeru konekcije sa GSM telefonom. Ukoliko se desi neka gre?ka (otpojen telefon) SMS Alarm ?e na svom izlazu (pin 8) aktivirati relej na kojem je spojena sirena da bi nam javio gre?ku.

Izgled impulsa na releju na koji je spojena sirena (nadamo se :)  ) :
Nakon javljanja gre?ke, SMS Alarm se poku?ava konektovati na GSM telefon svakih ~10 sekundi. Ako ne uspije, opet javlja gre?ku i tako u krug dok sve dok ne uspije.


 


Napomene:

1. SMS Alarm spajati na PC preko kabla/interfejsa koji pretvara naponske nivoe u odgovaraju?e (0-5V). Mo?e se iskoristiti serijsko kablo od GSM telefona, a mo?e se i napraviti RS232 kablo sa MAX232 chipom.
2. GSM aparat se mo?e direktno spojiti na SMS Alarm (iako nije predvi?eno, on radi na 0-3V a mi ?emo ga spajati na 0-5V).
3. Mase (gnd) spojiti sve skupa. Od mobitela GND sa masom SMS Alarma.
Обновления

Сообщения ФорумаОтветов
3D Модели для Авто0
Бакометр 2335
Touch Start-Stop Engine.587
Кодграберр17
Исправляем AVR фьюзы при помощ …109
Бакометр - измеритель остатка…4
IR конструктор на PIC12F62977
Универсальное зарядное устройство103
бaкoмeтр1974
Двунаправленный автомобильный…2
Программатор GENIUS G8401
Светодиодный тахометр34
Индикаторы ГРИ ИН1 - ИН141
Multiprog1
Управляющая программа LED CUB959
Универсальное зарядное устройство9
Изготовлю печатные платы29
Простой автоматический выключа…25